v regionu

Místo na řece, kde dochází k měření, se označuje jako měrný profil. Měření probíhá (nejen) pomocí automatických stanic v 10 min. intervalech. Data z nich jsou veřejně dostupná na webu ČHMÚ nebo na stránkách Povodí Odry.

Pomocí stanic se měří 
VODNÍ STAV = výška hladiny v měrném profilu nad zvolenou úrovní.
Z hodnoty vodního stavu se pak odvozuje 
PRŮTOK = množství vody, které protéká plochou průtočného profilu za jednotku času,  Vyjadřuje se zpravidla v m3/s. 
 

Hydrologové sledují také plaveniny, teplota vody nebo ledové jevy.

Významné

Povodně

Monitoring

Sucha

© 2019 Meteo-Beskydy | Všechna práva vyhrazena | Design Šubert Radek

  • https://www.instagram.com/meteo_besk